E-Çok Ucuz
  BİZİ ARAYIN
  ONLİNE SATIŞ
Sinek Tutucu Ürünler

Sinek Tutucu Ürünler

Sineklerle mücadelede hijyenik ve kalıcı çözüm Kovmatik'ten

http://www.gidagundemi.com/gida-gundemi/turkiye/sineklerle-mucadelede-hijyenik-ve-kalici-cozum-kovmatikten-h13471.html 

Sivrisineklerle mücadelede hijyenik ve kalıcı bir çözüm sunan Kovmatik, yapışkan bantlı ürünleri kullanmanızı önemle tavsiye ediyor.

Yüksek hijyen kalitesi gerektiren işletmelerde, ilgili bakanlıkların (Tarım Köy İşleri, Turizm Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı vb) yanı sıra, kalite güvence sistemleri tarafından zorunlu tutulan; uçkun ile mücadele yöntemlerinden, gerilimli (sinekleri patlatmak sureti ile öldüren) modellerin kullanılması da yine bu kurumlarca sakıncalı görülmüş ve yasaklanmıştır.
Yapılan birçok bilimsel araştırmalar; sineklerin bu patlatma esnasında parçalanarak bazı parçalarının iki metreye kadar savrulduğunu, ayrıca bu esnada sineğin mesanesinin de parçalandığını ve etrafa bir milyondan fazla mikrop saçıldığını ortaya çıkarmıştır. Bu mikroplar hava sirkülasyonu gibi etkenlerle hem ortamda hijyenik olması gereken malzemelere, hem de solunum yolu ile insanlara sirayet etmektedir. Bu nedenlerle maksimum hijyen ve müşteri memnuniyetine dayalı işletmelerinizde yapışkan bantlı ürünleri kullanmanızı önemle tavsiye etmekteyiz.
asmalı tipi sinek yapışkanları Firmamız; Türk malı, CE Belgeli ve Sağlık Bakanlığı onaylı, Elektro Frog KOVMATİK sinek tutucu ürünlerin, Türkiye distribütörlüğünün yanı sıra, www.e-cokucuz.com adresi üzerinden online satışını yapmaktadır.

Bugüne kadar;  yetişmiş uzman kadromuzun  almış olduğumuz eğitimler, edinmiş olduğumuz yoğun bilgi ve tecrübelerin ışığında söz konusu cihazların; işletme alanlarındaki uygulamalarında etkinliğinin maksimum kullanılması adına dikkat edilmesi gereken kriterler içerisinde bulunan;

-Üretim tesisleri ve işletmelerde kullanılacak cihazların, hijyene doğrudan etki eden malzemelerden üretilmiş olması. 

-Kullanım alanlarına M2 lere göre uygun etkide cihazların kullanılması.

-Cihazların, kullanılacak alanlar içerisinde doğru konumlandırılması.

-Cihazların,  periyodik bakımlarının ve raporlamalarının doğru yapılması, gibi temel hususlar söz konusudur.

Uygulamaların doğru yapılması halinde işletmenizin hijyen kalitesi maksimum seviyeye gelecektir.
Bunun yanı sıra;

-İşletmelerde kullanılacak cihazların, hijyene doğrudan etki eden malzemelerden üretilmiş olması;

KOVMATİK; Elektrostatik toz boyalı DKP sac dan üretilmiş malzemelerin, tarafımızca da bir çok işletmede tespit edildiği üzere dönem içerisinde büyük bir kısmında paslanma başladığı görülmektedir. Bu ürünlerin temel anlamda hijyen ilkesine uyduğu, fakat kullanılması gereken AISI 304K
INOKS (1. Sınıf paslanmaz) malzemelere göre ömürlerinin çok daha kısa olduğunun tarafınızca da bilindiğini düşünmekteyiz. Dönem içerisinde elektro statik toz boyalı cihazların üzerlerinde oluşan toz halinde paslanmalar hava dolaşımı ile işletmenize yayılmaktadır. Maksimum hijyen anlayışına bağlı işyerlerinde bu tür cihazların AISI 304K INOKS (1. Sınıf paslanmaz) malzemelerden üretilmiş olması gerekmektedir.
duvar tipi sinek tutucu ürünler Ayrıca işletmelerde dikey yapışkanlı cihazların 0550 – FI 0570CIHAZINI ) kullanılması, ciddi kalite güvence sistemleri tarafından da benimsenmektedir. Yatay yapışkanlı ürünlerin (Elektro Frog FC 0950 gb.) kullanım alanları genellikle; müşteri teması bulunan (fırın, lokanta, pastane gibi.) işletmelerdir. Cihazın yapışkan bandına yapışan sineklerin görüntüsünün müşteri üzerinde yaratacağı olumsuz etkiden dolayı, cihazların verimi 2. planda tutularak bu tarzda ürünlerin kullanımına gidilmektedir.
Buna karşılık ciddi gıda üreticilerinin öncelik anlayışının hijyen olması, ayrıca müşteri temasının da söz konusu olmaması sebebi ile verimi yüksek olan dikey yapışkanlı ürünleri kullanmaları gerekmektedir.
Yatay yapışkanlı ürünlerin (Elektro Frog FC 0950 gb.) çalışma prensibi; ultra violet ampullerin sinekleri cihaza çekmesi ve daha sonra yatay yapışkana konmasıdır. Buna karşılık dikey yapışkanlı ürünlerin (Elektro Frog / FI 0550 – FI 0570) çalışma prensibi ise;  ultra violet ampullerin sinekleri cihaza çekmesi ve daha sonra UÇARKEN SERT BİR ŞEKİLDE ÇARPMASI (sinek yapışkanları karelidir. Aynı şekilde sinek gözü de kareli olarak görmektedir. Bu sebeple cihaza yaklaşan sineğin mesafe algısı bozulur ve çarpma şiddetlenir) şeklindedir.
Dikey yapışkanlı cihazlarda;
             Yapışkan bantların değişimi, ön kapaklar açılmadan kolayca gerçekleşir.
             Değişim işlemi için: hareketli kızak cihazın alt kısmından aşağı kaydırılır.
             Değişim işlemi tamamlanarak; kızak yukarı ittirilir ve kolayca yerine oturur.duvar tipi sinek yapışkanı
             Değişim esnasında ve sonrasında kızağın veya yapışkan bandın, ampullere temas etmesi kanallar ile engellenmiştir.
             Elektro Frog yapışkan bantlara yapışan sineklerin düşme ihtimali kesinlikle yoktur.
(Buna rağmen kızakların alt kısmında oluşturulan özel toplama bölmesi ile bu uzak ihtimal de değerlendirilmiş ve risk ortadan kaldırılmıştır.)
Ayrıca yatay yapışkanlı ürünlerin (Elektro Frog KOVMATİK FC 0950gb.) alt kısmında bulunan tabla Ultra Violet ışık dağılımını büyük ölçüde engellemektedir. Bu yüzden de ampullerin çekicilikleri azalmakta ve cihazların alt kısımlarında büyük ölçüde kör bölgeler oluşmaktadır.
Tüm bu sebeplerden dolayı size önerimiz her 100m² ve üzeri üretim alanlarında dikey yapışkanlı tavan modeli Elektro Frog FI 0550 veya duvar modeli FI 0570 kullanmanızdır.
-İşletmelerde kullanılacak alanın metrekaresine uygun etkide cihazların kullanılması hususunda;
Çok ciddi bir yanılgı olduğu görülmüştür. Sinek tutucu cihazlarda maksimum etki 196m² lik alana kadar alınabilmektedir. Bunun sebebi maksimum 10 metre net görüş ve maksimum 14 metre hareketli hedefleri  (UV Dalgaları gibi) görme kabiliyeti olan sineklerin 14m x 14m= 196m² maksimum görüş alanı olmasından kaynaklanmaktadır.
Dolayısıyla 196m² den daha etkili bir cihazınızın olmasının hiçbir katkısının olmadığı gibi satın alma ve enerji maliyetinize zararları bulunmaktadır. Bazı işletmelerde kullanılan 120cm lik / 4 x 40Wat veya 120cm lik / 2 x 40Wat ampulle çalışan cihazlar yerine bu metrekarelerde çok daha etkili 60cm lik / 4 x 20Wat lık dikey yapışkanlı tavan modeli (Elektro Frog FI 0550) veya 60cm lik / 2 x 20Wat’lık dikey yapışkanlı duvar modeli (Elektro Frog FI 0570) cihazlar kullanmanız gerekmektedir.
-Cihazların kullanılacak alanlar içerisinde doğru konumlandırılması ile ilgili olarak cihazların kullanılması gereken yükseklikler; yerden (sinek uçuş mesafesi olan) 200cm ile – 240cm arasında olması gerekmektedir. Cihazlar konumlandırılırken dikey yapışkanlı cihazların alt kısmının 210cm’ye getirilmesi ile (cihaz yüksekliği olan yaklaşık 30cm ile / Elektro Frog FI 0550 & FI 0570 gb.) 240 cm’yi tamamlaması maksimum verimi sağlamaktadır.
240cm’nin üzerine asılan cihazlardan alınacak verim %40, 300cm ye ulaştığında ise %80 oranlarına kadar azalmaktadır.
sinek tutucu ürünler İşletmelerdeki fiziksel yapı, cihazların bu yüksekliklere asılmasına müsaade etmediği durumlarda 60cm’lik / 2 x 20 Wat’lık dikey yapışkanlı duvar modeli (Elektro Frog FI 0570) cihazlar kullanmanız gerekmektedir. Duvar tipi cihazların kullanılmasında işletme içerisinde bulunan sinek popülasyonunu, ürünlerin yoğun bulunduğu orta kısımlardan, duvar kenarları gibi atıl alanlara çekmek (üretim alanlarından uzaklaştırmak) gibi ekstra bir faydası da bulunmaktadır.
Güneş ışınları cam ve bulutlardan geçebilen yüksek oranda UV-A içerir. Bu sebeple iç alanlardaki herhangi bir güneş ışını UV ışığı içerir. Bu sebeple ortamdaki UV seviyesi bazı noktalarda floresanların yaydığı UV gücünden fazla olabilir. İç alandaki aydınlık bölgelerdeki çevre (ya da arka plan) UV’sinin, floresanların UV çıkış gücünden fazla olması (kötü yerleştirilmiş cihazların) uçan haşereler tarafından görülmesini zayıflatır.
Örnek: Çift yönlü cihazlardaki etki alanı 196m² olarak düşünüldüğünde, bu alan yukarıdaki gibi her iki yöne doğru 98m² olarak yansır. Kapı girişlerine konulan çift yönlü cihazın aşağıdaki şekilde yarı etkisi heba edilmiş olmaktadır.
-Cihazların periyodik bakımlarının ve raporlamalarının yapılması ile de cihaz verimi doğrudan alakalıdır. Yapışkan bantların düzenli olarak (kalite güvence sistemlerinde aylık periyotta) değiştirilmesi. Sinek sayımlarının yapılması ve bu doğrultuda popülasyonların takibi yapılmalıdır. UV-BL floresan ampullerin değişim süreleri takip edilerek, cihazların etki alanlarının korunması sağlanmalıdır.
Aşağıdaki tablo günlük 24 saat çalışan bir cihaza ait performans olarak değerlendirilmektedir.
Elektro Frog sinek tutucu ve öldürücü cihazların üretiminde uzun ömürlü ve kaliteli Alman Malı Sylvania UV-BL (Ultra Viyole-Black Light) ampuller kullanılmaktadır. Görülen mavi ışık (ışık ömrü) haşereleri çekmede kullanılan küçük bir kısımdır. Asıl çekme, orijinal kullanma zamanının yarısından itibaren gücü azalmaya başlayan özel floresanların yaydığı UV ömrüdür. Dolayısı ile UV çıkış gücü azalmış floresan orijinal yapısındaki kadar mesafeye de etkili UV ışınları yayamayacaktır.
Sylvania floresan ampullerin ışık ömrü; >10.000 Saattir.
Sylvania floresan ampullerin UV ömrü; ≥5000 Saat olarak kullanılması önerilmektedir.
Ampullerin Uv değerleri 315Nm-400Nm yaklaşık koruduğu süre.
Bu süreden sonra ampulün ışık ömrü devam edecek, sinek çekme kabiliyeti büyük oranda azalacaktır.
Bu bilgiler ışığında 24 saat çalışan bir cihazın UV-BL ampullerinin (kalite güvence sistemlerinin de tavsiyesi olan) maksimum 12 ayda bir değişmesi gerekmektedir.
Bazı üreticiler tarafından Sylvania floresan ampullerin UV ömrü; ışık ömrü olan >10.000 Saat olarak bildirilmekte ve tüketiciler bu konuda yanıltılmaktadır.
Ultraviyole Çeşitleri, Dalga Boyları
UVA Uzun UV, long wave UV, siyah Işık; 315 - 400 nm….. Sinek Tuzaklarında Kullanılır.
UVB Orta UV, medium wave UV; 280 - 315 nm….. ……..  Cilt ve Deri Tedavisi, Solaryumlar
UVC Kısa UV, short wave UV, germisidal UV; 200 - 280 nm...dir…….Sterilizasyon amaçlıdır.
Performansı etkileyen faktörler
Şayet normal aydınlatma floresanları saçılmaya karşı dayanıklılık için kullanılan maddeler ile kaplandı ise bir miktar UV gücünde azalmaya sebep olur. Saçılmaya karşı şeffaf UVA kılıfları kullanılmalıdır.
Cihazın modeli ve saçılma engelleyicinin cinsi floresanın çalışma ömrünü kısaltır ve verilen etki alanını azaltır.
SHATTER PROOF - TEFLON KAPLAMALI SYLVANIA UV-BL FLORESAN AMPULLER
             UV ışığını %99 geçirmektedir.
             Floresan herhangi bir nedenle kırıldığında, cam parçaları ve toz etrafa dağılmaz, kılıf içinde kalır.
             Malzeme ek yersizdir.
             Malzeme ömrü, 10.000 saat (ışık ömrü) boyunca garanti altındadır.
ELEKTRO FROG SİNEK YAPIŞKANLARI
             Toksik madde içermeyen (Non Toksic)
             UV ışığına dayanıklı
             Kullanım süresi içerisinde kurumaz, akmaz
             Sağlık Bakanlığı onaylı
             Sinekleri yakalamakta çok etkili, zehirsiz, kokusuz yapışkan tuzaklardır.
ÜRÜNLERİMİZE AİT BELGELER:
             ELEKTRO FROG SİNEK TUTUCULARA AİT SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI.
             ELEKTRO FROG YAPIŞKAN BANTLARA AİT SAĞLIK BAKANLIĞI ONAYI
             ELEKTRO FROG SİNEK TUTUCULARA AİT CE DEKLERASYONU
             YAPIŞKAN BANTLARA AİT MSDS
             SHATTER PROOF – TEFLON KAPLAMAYA AİT MSDS
             SYLVANIA FLORESANLARA AİT BELGE
             SYLVANIA FLORESANLARIN TEFLON KAPLI OLDUĞUNA AİT BELGE
             CİHAZLARA AİT CE KULLANMA KLAVUZU
Ürünlerimizde Uzakdoğu menşeli malzemeler kesinlikle kullanılmamaktadır.
Ürün alımı yaptığınız takdirde;
Kalite güvence sistemleri ve bakanlıklar tarafından uygulanan denetlemelerde, istenecek olan yukarıdaki tüm belgeler tarafınıza sunulacak, ayrıca işletme dosyanız da bulundurulacaktır.
KOVMATİK; 
Sinek yapışkanlaında ;  ELEKTRO FROG
KUŞ , FARE, Haşere  Hayvan kovucu cihazlar BIRD-X(ABD)
HAŞERE KAPAn ve Mücadele Ürünlerinde :  SIWISINNO( SİViÇRE)
Haşere İlaçlarında : VEBİ, HEKTAŞ, INVİCT, REDESRTH
RESMİ SATICI ve  DİSTRİBÜTÖRÜ dür.
Pest Control Cihaz ve Ürünlerimiz hakkında Doğru Bilgileri Mutlak yetkilendirilmiş kişilerden alın.
Cihazları Doğru şekilde Kullanmak,  en  az cihaz kadar önemlidir.
Geniş Bilgi için :  www.kovmatik.com a veya  0 850 390 12 21 başvurabilirsiniz.
ONLİNE SATIŞ için : www.e-cokucuz.com