E-Çok Ucuz

HAYVAN KOVUCU SİSTEMLERİNDE ARAZİ ÇÖZÜMLERİ NELERDİR ?

BIRD-X Kuş ve Hayvan Kovucu Cihazlarımız Tarım  Arazileri, Meyve Bahçeleri, Tarlalar, Seralar ve Ormancılık gibi Arazi Çözümlerinde başarıyla kullanılmaktadır. Sonik ve Ultrasonik "BIRD-X" kuş ve hayvan kovucu cihazlarımız değişken frekanslı, geniş alan etkili olup toprak üstü ve toprak altı alanlarda; Kuş, Fare, Sıçan, Böcek, Yılan, Akrep, Haşere, Ayı, Köstebek, Domuz ve diğer zararlı hayvanlar için etkilidir.

Ultrasonik, Sonik, cihazlarla birlikte IHA Drone (İnsansız Hava Araçlı kuş kovucu), Lazer sistemli, Jel, doğal kuş ve hayvan kaçırıcı GRANÜLnüller ve muhtelif görsel ürünler Amerika Birleşik devletlerinde üniversite ve ilgili kurumlarla uzun yıllar yapılan araştırmalar ve ARGE çalışmaları sonucunda  üretilerek dünya çiftçilerinin kullanımına sunulmuştur.1964 yılından beri BIRD-X Hayvan kovucu sistemlerle sera, tarla, arsa ve arazilerinizi kuş, böcek, fare, sıçan, yılan, akrep, haşere, ayı, Danaburnu, tuta kelebeği, köstebek, domuz ve ayı gibi birçok zararlı hayvanı öldürmeden arazilerinizden kaçırarak ürünlerinize zarar vermelerini önler. BIRD-X enerji olmayan alanlar için güneş enerji panelliyle çalışan SOLAR enerji sistemli kovucuların üretimini de geliştirmiştir. Doğal tarım yapılan arazilerde ilaçlama imkanı olmayan durumlarda BIRD-X özel çözümler üreterek; tüm dünyada doğal yetiştiriciliğe, doğal kovucu ürünlerle katkıda bulunmaktadır. Dünyada yapılan birçok araştırmada zehir/kimyasal içerikli hayvan yok edici ürünlerin, ürün ve hasatlara birçok zarlarının olduğu kanıtlanmıştır. Evrendeki hayvanların doğadaki dengelerin korunmasını, doğanın gereksinimlerini karşılamada üstlendikleri sorumluluklarını yok etmemek gerekmektedir.

Amerika’da Kaliforniya Üniversitesinde yapılan araştırmalar sonucunda kuş ve hayvan kovucu BIRD-X  ürünlerinin doğanın dengesinin korumasına destek olması ve insan yaşam alanlarından istenmeyen hayvanların uzaklaştırılmasında başarılı oldukları kanıtlanmıştır. Yine Amerika’da yapılan çeşitli araştırmalar sonucunda tarım arazilerinde kullanılan BIRD-X JEL ve ürünlerinin ürün kalitesinin artırılmasının yanı sıra hasadı da %30 oranında artırdığı ispatlanmıştır.

Kovmatik Uzman teknik kadrosu ile size özel çözümler üretmek adına ÜCRETSİZ keşif hizmetimizden faydalanmak için BİZİ ARAYIN!

BAĞ, BAHÇE, SERA, TARLA, ZİRAİ İŞLETMELER Kuş, Haşere ve Hayvan Problemleri Çözümlerin

Bütün çözüm önerilerimizde kuşları, hayvanları tarım arazileri ve çevresinden uzak tutmakla birlikte doğal yaşamı korumak esastır.

TARIM ALANLARINDAN FARE, HAŞERE VE KUŞLARLA MÜCADELE VE ÇÖZÜMLER

tarım alanların da kovucu

TARIM ALANLARININ ZİRAİ İŞLETMELERİN ZARAR VEREN  HAYVANLARDA KORUNMASI

 • Bağlar, bahçeler,    
 • Üzüm bağları,
 • Meyve bahçeleri,
 • Sebze bahçeleri,
 • Ekili alanlar, buğday tarlaları,
 • Buğday siloları,
 • Orman arazileri
 • Korunması gereken diğer araziler

Cihazlarımız, koruyucu sistemlerimiz, kuşlar, hayvanlar ve böcekler zarar vermez, cihazların koruma alanlarından uzakta tutar. Doğal ürünlerimizde kesinlikle zehirli maddeler kullanılmaz ve doğanın dengesini korur.

Kuşlar, kuş sürüleri

 • Fare, sıçan, köstebek, diğer kemirgen hayvanlar,
 • Köpekler, tavşanlar, sincaplar, tilkiler ve diğer vahşi hayvanlar,
 • Ayılar, yabani domuzlar,
 • Yılan, akrep gibi hayvanlar,
 • Böcekler,

Cihazlarımız, koruyucu sistemlerimiz, kuşlar, hayvanlar ve böcekler zarar vermez, cihazların koruma alanlarından uzakta tutar. Doğal ürünlerimizde kesinlikle zehirli maddeler kullanılmaz ve doğanın dengesini korur.Tarım alanları ve çevresinde bulunan kuşlar, kuş sürüleri ağaçlardaki meyveleri, bağlardaki üzümleri, sebze, meyve bahçelerinde ürünleri yiyerek bu konuda hizmet veren çiftçileri ve kuruluşları telafisi mümkün olmayan büyük zararlara uğratmak- tadır.Kuşların yanı sıra; fare, köstebek gibi hayvanlar da ağaç, sebzeköklerini yiyerek tarım ürünlerinin verimlerini azaltırlar.Yine ayıların, yabani domuzların, tilki gibi vahşi hayvanların ekili alanlara verdiği zararların da ürünlerin verimlerini düşürdüğü ve çiftçileri maddi zararlara uğrattıkları hepimizin malumudur.Ancak basit tedbirlerle bütün bu sıkıntılardan kurtulmak mümkün değildir.Ayrıca yaşam alanları, tarım alanları ve zirai işletmeler civarında insanlara zarar veren sürüngenlere, yılanlara, akreplere karşı etkin koruma sağlamak gerekmektedir.Başarıya ulaşmak için doğru cihaz ve ürünlerin seçilerek doğru şekilde yerleştirilip uygun şartlarda kullanılması başarılı koruma sağlamak için gereken ilk şarttır.Başarılı olabilmek için de bu konuda bilgili ve tecrübeli olmak gerekmektedir.Tecrübe edinebilmek için bilimsel çalışmalarla birlikte uzun yıllar saha çalışmaları gerekmektedir. Bird-X olarak 52 yıllık tecrübe bilimsel çalışmalar ve birikimimizi ile;  Kovmatik Olarakta;  Yetimiş Uzman ekibimizle;  Kuş,Fare, Haşere, Kedi,Köpek, Yabani hayvan kovucu ürünlerimizle  160 ülkede hizmetinize sunuyoruz.

      Çiftçilerimiz mevcut şartlarda tarla ve bahçelerine korkuluklar koyarak, zaman zaman silahla ateş ederek kuşları ekili alanlardan uzaklaştırmaya çalışsalar da bu yöntemin bir fayda sağlamadığı hepimizin malumudur. Kuşların korkulukların üzerine tünediklerini görmek her zaman mümkündür.

KUŞ KOVUCU GELEEKSEL YÖNTEMLER

KUŞLARDAN, HAYVANLARDAN VE İSTENMEYEN CANLILARDAN KORUNMA YÖNTEMLERİ

 • DRONE AKUPLE KUŞ VE HAYVAN KOVUCU CİHAZLAR
 • SONİK KUŞ VE HAYVAN KOVUCU CİHAZLAR
 • ULTRASONİK KUŞ VE HAYVAN KOVUCU CİHAZLAR
 • LAZER SİSTEMLİ KUŞ VE HAYVAN KOVUCU CİHAZLAR
 • GÖRSEL KUŞ VE HAYVAN KOVUCU ÜRÜNLER
 • DOĞAL KUŞ VE HAYVAN KOVUCU ÜRÜNLER

Cihazlarımız, koruyucu sistemlerimiz, kuşlar, hayvanlar, böceklere zarar vermeyecek şekilde, cihazın kapsama alanından uzak tutarlar. Elektronik cihazlarımız hayvanları öldürmez, zarar vermez ve diğer doğal ürünlerimizde de kesinlikle hayvanları öldürücü zehirli madde- ler kullanılmaz.Amac;  kuşları, istenmeyen hayvanları koruma sisteminin     bulun-duğu bölgeden uzaklaştırmak ve doğanın dengesini korumaktır.

KUŞ KOVUCU ÜRÜNLERDE NEDEN BIRD-X USA TERCİH EDİLMELİ?

Bird-X 1964 yılından bu yana insancıl yöntemlerle kuş kontrolü  vekovucu ürünler konusunda endüstri lideri olmuştur.Bird-X çevreye zararlı olmayan, zehirli madde içermeyen çevre dostu ('yeşil') geniş ürün yelpazeli kuş kontrol ve kovucu ürünler sunuyor.Kuş kontrolü ve kovucu çözüm sistemlerimizde en son sistem lazer teknolojisi, sonik ve ultrasonik sistemlerle birlikte, kuş engelleme şişleri, koruma ağları, tüneme engelleyiciler, görsel korkutucu ürünler, advantage gsa kuş kovucu belge tattıklarında kaçırıcı ürünler de kullanıl- maktadır. Size mükemmel kuş, haşere, böcek, vahşi hayvan engelleme ve kontrol çözümleri sunmaktayız. Bird-X Haşere ve kuş kovucu ürünlerinin tamamı uzun yıllar süren ARGE ve bilimsel çalışmalar, ilgili üniversitelerle yakın işbirliği , uzun süreli saha testleri sonucu ÜRETİLMİŞTİR. Bird-X ürünleri 52 yıldır tüm dünyada KUŞ VE HAYVAN KOVUCU ÜRÜNLERDE CÖZÜMLER SUNMAKTA olup NATO ve Amerika GSA onaylı üreticidir. BIRD-X ve KOVMATİK olarak tecrübe ve birikimlerimizle size en ideal MÜCEDELE yöntemleri sunmaktayız. insanların yaşadığı geniş ölçekli kullanım alanlarında basit cihazlar ve bilimsel olmayan yöntemlerle sonuç elde etmek mümkün değildir. Kuş, Hayvan, Haşere cinsleri ve etkilendikleri sesler bölgelere göre de farklılıklar göstermektedir. Kuşları, Hayvanları, Haşereleri istenmeyen bölgelerden uzak tutmak için gereken yöntemler genelde bilinmekte ancak hangilerinin nelerden etkilenip uzaklaşacağı tamamen bilimsel ve çok uzun deneysel araştırma sonuçlarından elde edilebilir.Bilimsel olarak insan kulağının duyabileceği sesler ortalama 20 ile 20.000 Hz arasındadır. Ayrıca en önemli husus kullanılacak alanlara göre cihazların kapasitelerinin uygun olması gerekmektedir.Teknik olarak haşere kovucu cihazların elektronik devreleri sonik, ultrasonik ve elektromanyetik olarak ve en son teknolojiye göre de Lazer sistemli dizayn edilmektedir. Başarılı sonuç elde edebilmek için kullanım yerine ve haşere türlerine uygun programlarının da olması gerekmektedir.Yani tek başına sonik, ultrasonik ve elektromanyetik ses, dalga ve lazer ışığını ortama yaymak veya yalnız doğal ve görsel ürünleri kullanmak pek fayda sağlamamaktadır. Ayrıca seçilen cihazların doğru yerlere, doğru şekilde yerleştirilmeleri etkin koruma elde edebilmek için en önemli faktördür.

KOVUCU ÜRÜNLERDE ÇÖZÜM ÖNERİRKEN DİKKAT ETTİĞİMİZ ÖNEMLİ HUSUSLAR:

 1. Ülkemizin şartlarının, kuş, hayvan ve haşere türlerinin göz önüne alınması,
 2. Hangi alan (metre kare) için hangi güçte cihazlar gerekli?
 3. Hangi kuş ve haşere türleri için koruma gerekli?
 4. Hangi alanlarda ultrasonik hangi alanlarda sonik, hangi alanda lazer, görsel ve doğal kovucu ürünlerin tercih edilmesi gerekir.
 5. Cihazlar hangi şartlarda görev yapacak?
 6. Kapalı, yarı açık, açık alanlarda?
 7. Sistemin görev yapacağı hava/tabiat şartları       

HAYVAN KOVUCU SİSTEMLERLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

DRONE PROHAWK İNSANSIZ HAVA ARACI

En son teknoloji ürünü, tamamen karbon grafit kompozit malzemelerden üretilmiş sağlam ve dayanıklı gövdesiyle geniş alanlarda koruma sağlamak için geliştirilmiştir.Özel programı sayesinde koruma işini otomatik olarak yapıp başladığı yere geri döner.Gelişmiş sonik cihazlarla donatılmıştır.

SONİK ELEKTRONİK KOVUCULAR

Sonik cihazlar 2- 20 kHz aralığında çalışır ve çıkardığı sesin şiddeti cihazın gücüne göre 95-130 dB’dir. İnsan kulağının duyduğu ses  ve titreşime sonik ses denir. 20 Hz’nin altındaki sesler sonik sesler olarak adlandırılır. Bu tür cihazlar genelde çalışanların olmadığı geniş ve açık araziler, yapılar için daha uygundur.

ULTRASONİK ELEKTRONİK KOVUCULAR

Ultrasonik cihazlar 20- 65 kHz aralığında çalışır ve çıkardığı sesin şiddeti cihazın gücüne göre 95-130 dB’dir. İnsan kulağı bu sesleri duyamaz. Dolayısıyla insan yaşamının olduğu alanlarda kullanıl- ması tercih edilir. Ancak koruma kapasitesi sonik sistemle mukayese edildiğinde çok daha azdır.

Örnek olarak: Sonik çalıştığında 24.000 m² alanı koruyabilen bir cihaz ultrasonik çalıştığında 1.500 m² alanı koruyabilmektedir.

LAZER KOVUCULAR

Uzun süren teknik ve saha araştırmaları sonucu Bird-X USA tarafından geliştirilerek endüstrinin hizmetine sunulan Lazer Sistemli kovucular ışınları ile kuş, haşere ve hayvan kovan özel üretilmiş cihazlardır. Bu cihazların ışınları insanlara zararlı  değildir.

GÖRSEL KOVUCULAR

Kuş ve hayvan kovucu hareketli gözü olan özel balon ve 3 boyutlu maketlerdir. Ayrıca kuşları korkutup kaçıran holografik şeritler de mevcuttur.Elektronik cihazlarla kullanılması gerekir.

DOĞAL KOVUCULAR (GRANÜL, JEL, SIVI)

Kuşları ve hayvanları tattıklarında kaçıran doğal ürünlerdir. Sıvı, Jel ve granül olarak mevcut olup tamamen çevre dostu  olup zehirli kimyasallar içermez.

FREKANSLARLA İLGİLİ GENEL BİLGİLER           

KUŞ TÜRÜNE GÖRE ETKİLİ FREKANSLARElektronik Kuş Kovucu sistemler; elektronik olarak üretilen sonik, ultrasonik ses dalgalarıyla veya lazer ışınlarıyla kuşları cihazın etki alanından uzak tutan, canlılara ve bitkilere bir zararı olmayan ayrıca herhangi bir kimyasal içermeyen, en mühimi doğanın dengesini bozmayan sistemlerdir. Kuşların zararları olduğu gibi doğa dengesi açısından faydalarını da göz ardı edemeyiz. Amacımız kuşları ve kuş cinslerini yok etmek değil sadece bulunmalarını istemediğimiz alanlardan uzak tutmaktır.Ancak bu sistemlerin verimli çalışabilmesi hangi cins kuşların hangi frekanslarda hangi seslerden, hangi şekillerden etkilendiğinin doğru tespit edilmesiyle mümkündür. Doğru ve fonksiyonel tespitleri yapabilmek için de bilimsel kurumlarla koordineli, ciddi uzun süreli laboratuvar çalışmalarına ihtiyaç vardır.Genelde hayvanları, bilhassa kuşları alışkanlıklarından vazgeçir- mek, alıştıkları yerlerden uzaklaştırmak zannedildiği gibi kolay olmayıp bu konuda bilgi, tecrübe ve titiz çalışma gerektirir. Tek başına cihaz kullanmakla başarılı çözüm elde etmek zordur.

 

BIRD-X ZİRAİ KUŞ KONTROL SİSTEMİ Sistemimiz etkili kuş kontrol cihazları/ürünleri içerir

ProHawk UAV  (Sonik sistemli)

En güvenilir ve gelişmiş sonik ses ünitemiz Drone monte edilmiş olup korkutucu ve yırtıcı kuş sesleri çıkararak kuşları uzaklaştırır. Sınırsız alan koruması sağlar.

Mega Blaster PRO (Sonik kuş kovucu)

Kaydedilmiş yırtıcı kuş çığlıkları ve kuş tehlikesi çağrılarını kullanarak kuşları püskürür. Tek bir cihaz 120.000 m² alanı korur.

BirdXPeller PRO (Sonik kuş ve Hayvan kovucu) Programlanabilir sonik yırtıcı seslerle kuşları kaçırır. Tek bir cihaz 4.000 m² alanı korur.Super BirdXPeller PRO (Sonik kuş kovucu) Programlanabilir sonik yırtıcı seslerle kuşları kaçırır. Tek bir cihaz 24.280 m² alanı korur.

BroadBand Pro  (Sonik ve Ultrasonik Kuş Kovucu)

Sonik ve Ultrasonik sesler çıkararak kuşları bulunduğu alandanuzaklaştırır. Tek bir cihaz 24.280 m² alanı korur.

Ultrason-X (Lazer Sistemli Kuş Kovucu)

Ultrasonik sesler çıkararak kuşları bulunduğu alandan uzaklaştırır.Tek bir cihaz 334 m² alanı korur.

QuadBlaster QB-4 (Ultrasonik Kuş ve Hayvan Kovucu) Programlanabilir ultrasonik seslerle yabani hayvanları kaçırır. Tek bir cihaz 603 m² alanı korur.

Bird-X BLaser (Lazer Sistemli Kuş ve Hayvan Kovucu) Lazer ışınlarıyla iç mekanlarda kuşları ve hayvanları uzaklaştırır. Etki alanı 3.000 metre.Bird-X BX-Laser-In    (Lazer Sistemli Kuş ve Hayvan Kovucu)Lazer ışınlarıyla iç mekanlarda kuşları ve hayvanları uzaklaştırır. Etki Alanı: 929 m² Işık menzili 180 - 300 metre

Bird-X BX-Laser-Out (Lazer Sistemli Kuş ve Hayvan Kovucu)

Lazer ışınlarıyla dış mekanlarda kuşları ve hayvanları uzaklaştırır. Etki Alanı: 929 m² Işık menzili 180 - 300 metre

Balcony Gard (Ultrasonik Sistemli Kuş Kovucu)

Ultrasonik seslerle kuşları bulunduğu alandan uzaklaştırır. Hareket sensörü sayesinde ekstra koruma sağlar.Tek bir cihaz 90 m² alanı korur. Görsel Kovucular (Balon, Maket, Şerit)Kuş ve hayvan kovucu hareketli gözü olan özel balon ve 3 boyutlu maketler. Bird Net Kuş ve hayvan fileleri. Bird Spikes Tüneme önleyici özel şişler. Elektronik cihazlarla kullanılması gerekir.Doğal Kovucular (Granül, Jel, Sıvı)Kuşları ve hayvanları tattıklarında kaçıran doğal ürünlerdir. Bu grupta sıvı ve jel ürünlerimiz mevcuttur.

GÜVERCİN - Pigeon

 • BirdXPeller PRO
 • BroadBand PROKus-kovucuürünler
 • QuadBlaster QB-4
 • Bird-X Laser-Indoor
 • Bird-X Laser-Outdoor
 • Bird Spikes,
 • Bird Proof Gel,
 • Bird Net
 • Terror Eyes,
 • Scare Eyes

MARTI – Gull & Seagul    

 • BirdXPeller PRO
 • Super BirdXPeller PRO
 • Ultrason-X
 • Floating Bird BallBUĞDAY AMBARLARINDA KUŞ
 • Irri Tape
 • Terror Eyes,
 • Scare Eyes Balloons
 • Bird Spikes, Stainless

KARGA - Crow

 • BirdXPeller PRO
 • Super BirdXPeller PRO
 • Bird Net, Structural Heavy Duty
 • Bird Stop
 • Irri Tape
 • Terror Eyes,

SERÇE - Sparrow

 • Balcony Gard
 • QuadBlaster QB-4
 • Ultrason-X
 • Irri Tape
 • Prowler Owl
 • Bird BLazer
 • Irri Tape
 • Super BirdXPeller PRO
 • BirdXPeller PRO

SIĞIRCIK – Starling & Gracle

 • BirdXPeller PRO
 • Super BirdXPeller PRO
 • QuadBlaster QB-4
 • Mega Blaster PRO
 • Prowler Owl
 • Scare Eye Balloons
 • Irri Tape
 • Terror Eyes,
 • Balcony Gard

KUMRU - Dove

 • BirdXPeller PRO
 • Super BirdXPeller PRO
 • Mega Blaster PRO
 • Prowler Owl
 • Irri Tape
 • Terror Eyes,
 • Scare Eyes Balloons

KIRLANGIÇ - Swallow

 • QuadBlaster QB-4
 • Ultrason-X
 • Bird Blazer
 • Bird-X Laser-Indoor
 • Bird-X Laser-Outdoors
 • Bird Netting Standard

Ağaçkakan - Woodpecker

 • Woodpecker PRO
 • BirdXPeller PRO
 • Super BirdXPeller PRO
 • 4 The Birds Repellent Liquid
 • Irri Tape
 • Bird Stop
 • Bird Netting Structural Heavy Duty
 • Bird Netting Standard

KARATAVUK - Blackbird

 • BirdXPeller PRO
 • Super BirdXPeller PRO
 • Mega Blaster PRO
 • Prowler Owl
 • Irri Tape
 • Terror Eyes,
 • Scare Eyes Balloons

KARABATAK - Cormorant

 • Bird Netting PE Plus Premium
 • Floating Bird Balls
 • Bird Spikes
 • BirdXPeller PRO
 • Super BirdXPeller PRO
 • Gator Guard
 • 3D-Coyote
 • HeronBuster
 • Bird Stop

KAZ - Geese

 • ProHawk UAV
 • GooseBuster PRO
 • GooseBuster
 • Bird Stop
 • Gator Guard  
 • 3D-Coyote
 • Irri Tape
 • Mega Blaster PRO
 • Floating Bird Ball

Ördek  - Duck

 • Bird Netting Standard
 • Floating Bird Balls
 • Irri Tape
 • Bird Stop
 • Gator Guard
 • 3D-Coyote
 • Bird Netting Heavy Duty
 • Critter Blaster PRO

BALIKÇIL KUŞU – Heron & Egret

 • HeronBuster
 • Bird Netting PE-Plus Premium
 • Gator Guard
 • Floating Bird Ball
 • Terror Eyes,
 • Scare Eyes Balloons
 • Bird Spikes, Stainless
 • Avishock Bird Shock Track

KUZGUN – Ravenkus-kovucu

 • BirdXPeller PRO
 • Super BirdXPeller PRO
 • Bird Netting Structural Heavy Duty
 • Bird Stop
 • Irri Tape
 • Terror Eyes,

KERKENEZ & AKBABA – Vulture

 • BroadBand PRO
 • Avishock Bird Shock Track
 • Bird Spikes, Stainless
 • Bird Netting Structural Heavy Duty
 • Scare Eye Balloons
 • Irri Tape
 • Terror Eyes,
 • Balcony Gard

TAVUS KUŞU – Peacock

 • BroadBand PRO
 • Avishock Bird Shock Track
 • Bird Spikes, Stainless
 • Bird Netting Standard
 • Scare Eye Balloons
 • Bird Stop
 • Terror Eyes,
 • Critter Blaster PRO

FARE, BÖCEK VE HAYVAN PROBLEMİ ÇÖZÜMÜYLE İLGİLİ ÖNEMLİ BİLGİLERKOVUCU

Tarım arazileri ve zirai işletme çevrelerinde kuşlarla birlikte diğer zararlı hayvanlar da ürünlere, ekili alanlara zarar verirler.Şöyle ki; Fareler, Sıçanlar, Tarla Fareleri, Köstebekler, Sincaplar, Yabani Köpekler, Geyikler, Tavşanlar, Ayılar, Yabani Domuzlar ve diğer kemirgen ve vahşi hayvanları zarar verenlerin başında sayabiliriz. Bird-X Elektronik Hayvan Kovucu sistemler; elektronik olarak üretilen sonik, ultrasonik ses dalgalarıyla veya lazer ışınlarıyla istenmeyen hayvanları cihazın etki alanından uzak tutan, canlılara ve bitkilere bir zararı olmayan ayrıca herhangi bir kimyasal içermeyen, en mühimi doğanın dengesini bozmayan sistemlerdir. Hayvanların zararları olduğu gibi doğa dengesi açısından faydalarını da göz ardı edemeyiz. Amacımız hayvanları ve hayvan cinslerini yok etmek değil sadece bulunmalarını istemediğimiz alanlardan uzak tutmaktır.Ancak bu sistemlerin verimli çalışabilmesi hangi cins kuşların hangi frekanslarda hangi seslerden, hangi şekillerden etkilendiğinin doğru tespit edilmesiyle mümkündür. Doğru ve fonksiyonel tespitleri yapabilmek için de bilimsel kurumlarla koordineli, ciddi uzun süreli laboratuvar çalışmalarına ihtiyaç vardır.

BIRD-X ZİRAİ HAŞERE-HAYVAN KONTROL SİSTEMİ  Cihazlarımızın etkili olduğu zararlı haşere ve hayvanlar

ProHawk UAV  (Sonik sistem)

En güvenilir ve gelişmiş sonik ses ünitemiz Drone monte edilmiş olup kuşlarla birlikte (özel sonik sistemiyle) kistenmeyen hayvanları uzaklaştırır. Sınırsız alan koruması sağlar.

BirdXPeller PRO (Sonik Kuş ve Hayvan kovucu)

Programlanabilir sonik yırtıcı seslerle kuşları ve hayvanları kaçırır. Tek bir cihaz 4.000 m² alanı korur.

Ultrason-X (Ultrasonik Kuş ve Hayvan Kovucu)

Ultrasonik sesler çıkararak kuşları ve hayvanları bulunduğu alandan uzaklaştırır. Tek bir cihaz 334 m² alanı korur.

Critter Blaster PRO (Sonik Hayvan ve Kuş Kovucu)

Ultrasonik sesler çıkararak kuşları ve hayvanları bulunduğu alandan uzaklaştırır. Tek bir cihaz 334 m² alanı korur.

Transonic Pro (Sonik ve Ultrasonik Hayvan Kovucu)Sonik ve Ultrasonik sesler çıkararak Hayvanları bulunduğu alandan uzaklaştırır. Tek bir cihaz 325 m² alanı korur.

Transonic Bugchaser (Ultrasonik Hayvan Kovucu)

Ultrasonik sesler çıkararak Hayvanları bulunduğu alandan uzaklaştırır. Tek bir cihaz 140 m² alanı korur.

Yard Gard (Ultrasonik Hayvan Kovucu)

Ultrasonik sesler çıkararak hayvanları bulunduğu alandan uzaklaştırır.

Tek bir cihaz 370 m² alanı korur.

Solar Yard Gard (Solar Ultrasonik Hayvan Kovucu)

Solar enerjiyle çalışarak ultrasonik sesler çıkarıp hayvanları bulunduğu alandan uzaklaştırır. Tek bir cihaz 278 m² alanı korur

Transonic MOLE (Sonik+Vibrasyon Sistemli Hayvan Kovucu) Toprağa yerleştirilerek çalışan solar sistemli köstebek ve benzeri kemirgen yer altı hayvanlarını kovar. Etki alanı 724 m² .

Bird-X BLaser (Lazer Sistemli Kuş ve Hayvan Kovucu)

Lazer ışınlarıyla iç mekanlarda kuşları ve hayvanları uzaklaştırır. Etki alanı 3.000 metre.

Bird-X BX-Laser-In (Lazer Sistemli Kuş ve Hayvan Kovucu)

Lazer ışınlarıyla iç mekanlarda kuşları ve hayvanları uzaklaştırır. Etki Alanı: 929 m² Işık menzili 180 - 300 metre

Bird-X BX-Laser-Out (Lazer Sistemli Kuş ve Hayvan Kovucu)  Lazer ışınlarıyla dış mekanlarda kuşları ve hayvanları uzaklaştırır. 

Etki Alanı: 929 m² Işık menzili 180 - 300 metre

QuadBlaster QB-4 (Ultrasonik Kuş ve Hayvan Kovucu)

Programlanabilir ultrasonik seslerle kuşları ve yabani hayvanları kaçırır. Tek bir cihaz 603 m² alanı korur.

Deer Gard (Ultrasonik Geyik Kovucu)

Ultrasonik sesler çıkararak geyikleri bulunduğu alandan uzaklaştırır. Tek bir cihaz 370 m² alanı korur. 

Görsel Kovucular (Balon, Maket, Şerit)

Kuş ve hayvan kovucu hareketli gözü olan özel balon ve 3 boyutlu maketler. Bird Net Kuş ve hayvan fileleri. Bird Spikes Tüneme önleyici özel şişler. Elektronik cihazlarla kullanılması gerekir.

Doğal Kovucular (Granül, Jel, Sıvı)

Kuşları ve hayvanları tattıklarında kaçıran doğal ürünlerdir. Bu grupta sıvı, jel ürünlerimiz mevcuttur.

BIRD-X ZİRAİ HAŞERE-HAYVAN KONTROL SİSTEMİ

Kovucu Cihazlarımızın etkili olduğu zararlı haşere ve hayvanlar

FARE - Mouse

 • Transonic PRO
 • Transonic Bugchaser
 • Yard Gard
 • Solar Yard Gard
 • Nature's Defense: (Mouse and Rat)

SIÇAN – Rat & Rodent & Vole   http://www.kovmatik.com/urunler/kus-kovucu

 • Transonic PRO
 • Transonic Bugchaser
 • Yard Gard
 • Solar Yard Gard
 • Nature's Defense: (Mouse and Rat)

BÖCEKLER – Insects & Bugs

 • Transonic PRO
 • Transonic Bugchaser

SİNEKLER - Flyers

 • Transonic PRO
 • Transonic Bugchaser
 • Yard Gard
 • Solar Yard Gard
 • Transonic PRO
 • Transonic Bugchaser
 • Transonic Mole
 • Nature's Defense: (Mouse and Rat)

KÖSTEBEK - Moles

 • Yard Gard
 • Solar Yard Gard
 • Transonic Mole
 • Nature's Defense: (Mouse and Rat)

TAVŞAN - Rabbitshttp://www.kovmatik.com/urunler/kus-kovucu

 • Yard Gard
 • Solar Yard Gard
 • Prowler Owl

KİRPİ - Porcupines

 • Yard Gard
 • Solar Yard Gard
 • Critter Blaster PRO
 • Transonic PRO
 • Nature's Defense: (Mouse and Rat)

AYI - Bears

 • Critter Blaster PRO
 • Bird BLazer
 • Bird-X Laser for Outdoors
 • Bird Strobe Light
 • Yard Gard

YABAN DOMUZU – Wild Boars   

 • Yard Gard
 • Ultrason X
 • Critter Blaster PRO

GEYİK - Deers

 • Deer Gard
 • Bird Netting: Heavy Duty
 • Nature's Defense: (All-Purpose)

KÖPEK - Dogs

 • Yard Gard
 • Critter Blaster PRO

KEDİ - Cats

 • Yard Gard
 • Nature's Defense: (All-Purpose)                                                                                               

TİLKİ - Foxes

 • Yard Gard
 • Prowler Owlkus-kovucu
 • Nature's Defense: (All-Purpose)
 • Critter Blaster PRO

ÇAKAL - Coyotes

 • Yard Gard
 • Critter Blaster PRO

KOKARCA - Skunks

 • Yard Gard
 • Bird Netting, Heavy Duty
 • Nature's Defense: (All-Purpose)

RAKUN - Raccoons

 • Yard Gard
 • Nature's Defense: (All-Purpose)    kus-kovucu ürünler
 • Transonic PRO

YARASA - Bats

 • Transonic PRO
 • Ultrason X
 • Bird Netting: PE-Plus
 • QuadBlaster QB-4  

​                 KENE - Ticks

 • Yard Gard
 • Deer Gard
 • BirdXPeller PRO

GENİŞ ARAZİLERDE KUŞ PROBLEMLERİ ÇÖZÜMLERİ

Bird-X Pro Hawk DRONE – İnsansız Hava Aracı

Karbon Fiberden yapılmış çok sağ- lam gövdeli olup ağaçlar ve diğer engellerin etrafında gezinirken plastik modeller gibi kırılmaz.

Uçuş planlama programıyla kal- kış yerinin, uçuş güzergahının, yüksekliğinin ve iniş yerinin belirlenmesiyle kalkışını yapıp uçuşunu tamamlayarak otomatik olarak iniş yerine geri döner.Operatöre otomatik uçuş sıra- sında el kumandasıyla kumanda etmeye izin verir. Operasyon sırasında eleman ihti- yacı yoktur. Kuş kontrolü için geliştirilmiş özelliğiyle türünün ilk İnsansız Hava Aracıdır.En güvenilir ve gelişmiş sonik ses ünitemiz Drone monte edilmiş olup kuşları korkutucu yırtıcı ve kor- kunç kuş sesleri çıkararak kuşları uzaklaştırır.

CRITTER BLASTER PRO

Hayvan Kovucu Sonik Cihaz (Açık alanlar için)

Etki Alanı: 24.280 m²

 • Etkiledikleri: Fare, sıçan, tavşan, vahşi köpek, kedi, geyik, tilki, ayı, yabani domuz ve yabani hayvanlar, kazlar ve martılar...
 • Kullanım: hava alanları, çiftlikler, tarlalar, depolar, çöp/atıktoplama alanları, su arıtma tesisleri ve benzeri yerler.
 • Frekans Aralığı                         : 3 - 5 kHz
 • Ses Şiddeti                               : 105-110 dB (her hoparlörde)
 • @ 1 metrede Sonik
 • Elektrik Bağlantısı                     : 12 V DC - 220v AC/50 Hz adaptörle veya solar panel
 • Ölçüleri (ünite)                           : 22,86 x 22,86 x 13,33 cm
 • (hoparlör)                                   : 10,16 x 10,16 x 15,25 cm
 • Menşei                                      : Amerikan malı olup Amerika’da üretilmiştir.

BIRDXPELLER PRO

Kuş Kovucu Sonik Cihaz (Açık alanlar için)

Etki Alanı: 4.000 m²

 • Etkiledikleri          : Kuşlar (güvercinler, kargalar, serçeler, sığırcık, martılar ve daha fazlası)
 • Kullanım Yerleri    : Açık alanlar, bağlar, bahçeler, parklar, malikaneler, enerji tesisleri trafo binaları, garajlar, ahırlar, barakalar, otoparklar, binalar ve daha fazlası…
 • Frekans Aralığı                         : 3 - 5 kHz
 • Ses Şiddeti                               : 105-110 @ 1 metrede Sonik
 • Elektrik Bağlantısı                    : 12 V DC - 220v AC/50 Hz adaptörle veya solar panel
 • Ölçüleri                                     : 15,24 x 22,86 x 10,16 cm
 • Ağırlık                                        : 10,16 x 10,16 x 15,25 cm
 • Menşei                                      : Amerikan malı olup Amerika’da üretilmiştir.

ULTRASON-X

Kuş Kovucu Ultrasonik Cihaz (Açık, Yarı Açık ve Kapalı alanlar için)

Etki Alanı: 334 m²

 • Etkiledikleri: Kuşlar (güvercinler, serçeler, sığırcık türleri, karga, karatavuk, martılar, kırlangıç), yarasalar, kemirgenler ve diğer yabani hayvanlar
 • Kullanım Yerleri: Benzin istasyonları, otoparklar, parklar, bahçeler, okullar, hastaneler, oteller, restoranlar, balkon ve teraslar, imalat veya depo tesisleri ve benzeri yerler.

                ÖZELLİKLERİ

 • Frekans Aralığı                         : 15 - 25 kHz
 • Ses Şiddeti                               : 95-102 @ 1 metrede
 • Elektrik Bağlantısı                     : 12 V DC - 220v AC/50 Hz adaptörle veya solar panel
 • Ölçüleri                                     : Kontrol ünitesi  22,86 x 22,86 x 12,7 cm                                                      
 • Hoparlörler                                 : 10,16 x 10,16 x 15,24 cm
 • Ağırlık                                       : 6,5 KG
 • Menşei                                      : Amerikan malı olup Amerika’da üretilmiştir.

QUAD BLASTER QB-4

Kuş ve Kemirgen Kovucu Ultrasonik Cihaz (Kapalı alanlar için)

 Etki Alanı: 603 m²

 • Etkiledikleri: Kuşlar (güvercinler, serçeler, sığırcık, kırlangıç),yarasalar, kemirgenler ve daha fazlası…
 • Kullanım: Hangarlar, depolama tesisleri, seralar, tüneller, rıhtım, pasajlar, tekne evler, alt geçitler, ahır, spor sahaları, kongre merkezleri, otoparklar, oto yıkama ve diğer kapalı ya da yarı kapalı alanlar vedaha bir çok yerde…
 • Frekans Aralığı                         : 20 - 30 kHz
 • Ses Şiddeti                               : 85 - 90 dB @ 1 metrede (beher hoparlör) 20 kHz
 • Elektrik Bağlantısı                    : 12 V DC-220v AC adaptörle
 • Elektrik Sarfiyatı                       : < 10 Watt
 • Ölçüleri                                     : 30,48 x 30,48 x 10,16 cm
 • Menşei                                      : Amerikan malı olup Amerika’da üretilmiştir.

BIRDXPELLER PRO

Kuş Kovucu Sonik Cihaz (Açık alanlar için) Etki Alanı: 4.000 m²

 • Etkiledikleri          : Kuşlar (güvercinler, kargalar, serçeler,sığırcık, martılar ve daha fazlası)
 • Kullanım Yerleri    : Açık alanlar, bağlar, bahçeler, parklar, malikaneler, enerji tesisleri trafo binaları, garajlar, ahırlar, barakalar, otoparklar, binalar ve daha fazlası…
 • Frekans Aralığı                         : 3 - 5 kHz
 • Ses Şiddeti                               : 105-110 @ 1 metrede Sonik
 • Elektrik Bağlantısı                    : 12 V DC - 220v AC/50 Hz adaptörle veya solar panel
 • Ölçüleri                                     : 15,24 x 22,86 x 10,16 cm
 • Ağırlık                                        : 10,16 x 10,16 x 15,25 cm
 • Menşei                                      : Amerikan malı olupAmerika’da üretilmiştir.

ULTRASON-

Kuş Kovucu Ultrasonik Cihaz (Açık, Yarı Açık ve Kapalı alanlar için) Etki Alanı: 334 m²

 • Etkiledikleri: Kuşlar (güvercinler, serçeler, sığırcık türleri, karga, karatavuk, martılar, kırlangıç), yarasalar, kemirgenler ve diğer yabani hayvanlar
 • Kullanım Yerleri: Benzin istasyonları, otoparklar, parklar, bahçeler, okullar, hastaneler, oteller, restoranlar, balkon ve teraslar, imalat veya depo tesisleri ve benzeri yerler.

         ÖZELLİKLERİ

 • Frekans Aralığı                         : 15 - 25 kHz
 • Ses Şiddeti                               : 95-102 @ 1 metrede
 • Elektrik Bağlantısı                    : 12 V DC - 220v AC/50 Hz adaptörle veya solar panel
 • Ölçüleri                                     : Kontrol ünitesi  22,86 x 22,86 x 12,7 cm                                                      
 • Hoparlörler 10,16 x 10,16 x 15,24  cm
 • Ağırlık                                        : 6,5 KG
 • Menşei                                      : Amerikan malı olup Amerika’da üretilmiştir.

QUAD BLASTER QB-4  Kuş ve Kemirgen Kovucu Ultrasonik Cihaz (Kapalı alanlar için) Etki Alanı: 603 m²

Etkiledikleri: Kuşlar (güvercinler, serçeler, sığırcık, kırlangıç),yarasalar, kemirgenler ve daha fazlası…

Kullanım: Hangarlar, depolama tesisleri, seralar, tüneller, rıhtım, pasajlar, tekne evler, alt geçitler, ahır, spor sahaları, kongre merkezleri, otoparklar, oto yıkama ve diğer kapalı ya da yarı kapalı alanlar vedaha bir çok yerde…