E-Çok Ucuz
  BİZİ ARAYIN
  ONLİNE SATIŞ
Tarih te; Güvercin Bokunda  Barut

Tarih te; Güvercin Bokunda Barut

GÜVERCİN BOKUNDAN BARUTgüvercin kovucu cihazlar

Güvercinler

Güvercin dışkılarının ne kadar tehlikeli hastalıklar yaydığını hepimiz biliyoruz artık. Bu dışkılarının bıraktığı bu hastalıklardan korunmak için en etli yol güvercin ağı ve güvercin kovucu cihazlar kallanılmaktadır. Ünümüze Fabrika çatıları ve çeşitli işletme alanlarına güvercin sokmamak için mücadele ederken ;

Antik çağların Kapodokya’sında yabani güvercinlerin gübreleri yöre halkı için çok önemli bir gelir kaynağı oluşturuyordu. Kapodokya’nın bazı vadilerinde binlerce güvercin sürüsü yaşıyor ve güvercin gübreleri barut yapımının en önde gelen girdisini oluşturuyordu. Günümüzde barut yapımında kimyasal gereçler güvercin gübresinin yerini aldığından, ona talep azaldı ve güvercinler artık doğal rekabet ortamlarında yaşamlarını sürdürüyor.

Kratova da Maden Eminliğinden başka, “Güherçile Eminliği” de mevcuttu. Kratova’da ve köylerinde hemen hemen her evde güvercin yetiştirilirdi. Barut ham maddesi olan güherçile, güvercin gübresi idi. Güherçile Eminliği, bu güherçileyi ücreti mukabilinde toplar, baruthanelere gönderirdi. Güherçile bedeli de Kratovalılar için ayrı bir yan gelir kaynağı idi.

Molla Ömer çayırı yerinde su kuvveti ile barut fabrikası kurmuş olup, Kemah Beyleri vasıtasıyla ordunun barut ihtiyacını da karşılamıştır. Barut yapımı için, yıllanmış söğüt kabuğu ile yıllanmış güvercin gübresi kullanılmıştır.

Avrupa ' da özellikle Fransa ve İngiltere ' deki ortaçğ şatolarında bulunan güvercinlikler , buralardan toplanan gübrenin barut yapımında kullanılması nkovmatik edeniyle çok yaygındı . Büyük bir silindiri andıran bu yapıların içlerinde güvercinlerin konması için ahşap çubuklar ve gübrenin toplandığı yerler vardı . Anck barut , derebeylerin en önemli silâhı olduğu için güvercinlikler halkın büyük tepkisine yol açmıştır . Nitekim Fransız Devrimi sırasında birçok güvercinlik halk tarafından yıkılmış , çok azı günümüze kalmıştır .19 . yüzyılda gübrenin Şili ' den getirtilmeye başlamasıyla da güvercinlik yapımı tamamiyle durmuştur .

Bir kaynakta şöyleBarut. KNO(3) ve Demir bileşiği ile etkili bir şekilde yapılabilir. Güvercin pisliği ile demir tozunu karıştırırsanız barut elde edersiniz yazıyo

www.kovmatik.com