E-Çok Ucuz
  BİZİ ARAYIN
  ONLİNE SATIŞ
KUŞ KOVUCU ÜRÜNLER KONUSUNDA TÜRKİYE DE UZMAN ŞİRKETLER KİMLERDİR

KUŞ KOVUCU ÜRÜNLER KONUSUNDA TÜRKİYE DE UZMAN ŞİRKETLER KİMLERDİR

KUŞ KOVUCU NEDİR?

KUŞLARLA MÜCADELEDE KURUMSAL ÇÖZÜMLER NELERDİR ? 

Ürünlerimiz doğanın dengesini bozmaz, insan sağlığına herhangi bir zarar vermez. Bu sunum sizlere elektronik kuş kovucu sistemleri hakkında genel bilgi vermek ve cihaz alırken doğru seçim yapmanıza yardımcı olabilmek için hazırlanmıştır. Çözüm aradığınız problemleriniz için sizlere yardımcı olmaktan mutluluk duyacağız.

ÜLKEMİZDE BULUNAN BAZI KUŞ, HAŞERE VE ZARARLI HAYVAN CİNSLERİ

Güvercin KOVUCU , Serçe KOVUCU , Martı KOVUCU , Karga KOVUCU , SİĞIRCIK KOVUCU , Kırlangıç KOVUCU , Karabatak KOVUCU , Baykuş KOVUCU , Yarasa KOVUCU, Bıldırcın, Doğan, Kartal, Şahin, Kaz, Yaban Ördeği, Leylek, Fare, Sıçan, Sincap, Köstebek, Kirpi, Kalorifer böceği, Hamam Böceği, Karafatma, Örümcek, Karınca, Bit, Pire, Tahtakurusu, Güve, Mite Akrep, Kırkayak, Çıyan, Danaburnu, Kertenkele, Yılan, Salyangoz, Kara Sinek, Sivri Sinek, At Sineği, Arı, Eşek Arısı, Kelebek, Çekirge, Yaban domuzu, Ayı, Kurt, Tilki, Sansar, Çakal,

ELEKTRONİK KUŞ, HAŞERE KOVUCU CİHAZLARIMIZ…

SONİK & ULTRASONİK,

SONİK + ULTRASONİK KOMBİNASYONLU, ELEKTROMANYETİK, ELEKTROMANYETİK + ULTRASONİK KOMBİNASYONLU,

Cihazlarımız doğa dostu olup doğanın dengesini korur,

Hayvanları cihazların bulunduğu bölgeden uzaklaştırır, Hijyen sağlar ve haşerelerin yuva yapmalarını önler, Onları yuvalarında öldürerek mikrop saçmasını ve kötü koku çıkarmalarına engel olur.

Problemlerinizi, ihtiyaçlarınızı bildirdiğinizde teknik ekibimiz sizin ihtiyacınıza en uygun cihazımızı/çözümü önerecektir.

Kurumsal kuş çözümleriyle birlikte, FARE, HAŞERE çözümlerimiz de mevcuttur.              

ELEKTRONİK KUŞ KOVUCU NEDİR?

Elektronik Kuş Kovucu sistemler elektronik olarak üretilen sonik, ultrasonik ses dalgalarıyla kuşları cihazın etki alanından uzak tutan, canlılara ve bitkilere bir zararı olmayan ayrıca herhangi bir kimyasal içermeyen, en mühimi doğanın dengesini bozmayan sistemlerdir. Kuşların zararları olduğu gibi doğa dengesi açısın-dan faydalarını da göz ardı edeme-yiz. Amacımız kuşları ve kuş cinslerini yok etmek değil sadece bulunmalarını istemediğimiz alan-lardan uzak tutmaktır.           

ELEKTRONİK KUŞ KOVUCU NEDİR ?

Ancak   bu sistemlerin verimli çalışabilmesi hangi cins kuşların hangi frekanslarda hangi sesler-den etkilendiğinin doğru tespit edilmesiyle mümkündür. Doğru ve fonksiyonel tespitleri yapabil-mek için de bilimsel kurumlarla koordineli ciddi laboratuvar çalışmalarına ihtiyaç vardır.        

KUŞLARIN ZARARLARI NELERDİR ?

Ülkemizde bu güne kadar bu konuda yapılmış bilimsel bir çalışmaya rastlanmamıştır. Ancak bu konuyu ticari, zirai ve insan sağlığı açısından üç ana gurupta toplayabiliriz.

1.            Kuşların Ticari konulardaki zararları,

2.            Kuşların Tarımsal konulardaki zararları,

3.            Kuşların İnsan Sağlığı konusundaki zararları,                      

KUŞLARIN TİCARİ KONULARDAKİ ZARARLAR

Kuşlar binalara, tarihi eserlere, sanayi tesislerine dışkılarının aşındırıcı (koro-zif) olması sebebiyle çoğu kez telafisi mümkün olmayan büyük zararlar vermektedirler. Bunların temizlenebil-mesi her zaman mümkün olmamakla birlikte büyük maddi harcamalar ve insan gücü gerektirmektedir.

KUŞLARIN TARİHİ ESERLERE VERDİKLERİ ZARARLAR

Müze, tarihi binalar, camiler gibi değerli binalarımızın görünümlerinin kuş dışkı-ları sebebiyle ne kadar gerçek görüntü-lerinden uzaklaştıklarını ve zarar gör-düklerini kabul etmemek mümkün değildir. Yüzyıllardır korunan ihtişamlı tarihi eserleri kuş pisliklerinden koruya-bilmek bu eserleri yaşatmak açısından da çok önemlidir.

KUŞLARIN UÇAKLARA VERDİKLERİ ZARARLAR

Uçaklara ve hava ulaşım araçlarına verdikleri zararlar çok büyük mali harcamaların yanında ölümcül kazalara sebep olmaktadır.

KUŞLARIN GEMİLERE VERDİKLERİ ZARARLAR

Gemi, tanker, tekne gibi deniz araçlarında ise ulaşılamayan yerlere bıraktıkları dışkılarıyla kontrol edilemez malzeme çürümelerine yol açarak büyük zararlar vermektedirler.                             

KUŞLARIN VERDİKLERİ ZARARLAR ÖZET OLARAK

Bilinen bu problemlerin ışığında hiçbir zaman kuş dışkısını tamamen temizlemek mümkün olmasa da temizleme için çok büyük insan gücü ve (elektrik, su, kimyasal temizleyiciler v.b.) masraf gerekmektedir

Bu tür problemlerden kurtulmak istemez misiniz?

TARIMSAL ALANLARA KUŞLARIN VERDİKLERİ ZARARLAR VE ÇÖZÜMÜ ?

Ekili alanlardaki ürünlerin kuşlar tarafından yenilmesi, zarar görmesi bu konuda hizmet veren çiftçileri ve kuruluşları telafisi mümkün olmayan büyük zararlara uğratmaktadır.

KUŞLARIN TARIMSAL ALANLARA VERDİKLERİ ZARARLAR

Çiftçilerimiz  mevcut  şartlarda  tarla  ve  bahçelerine korkuluklar koyarak, zaman zaman silahla ateş ede-rek kuşları ekili alanlardan uzaklaştırmaya çalışsalar da bu yöntemin bir fayda sağlamadığı hepimizin malumudur. Kuşların korkulukların üzerine tünedik- lerini görmek her zaman mümkü        

KUŞLARIN TARIMSAL ALANLARA VERDİKLERİ ZARARLAR

Ürününü kullanmak, satmak için bir yıl çalışan, tarlasına, bahçesine emek veren çiftçinin veya kuruluşun hasat zamanı kuşların ve diğer zararlılarınyaptıkları tahribatlar sebebiyle maddi ve manevi ne durumda olabileceğini tahmin etmek güç deği

KUŞLARIN İNSAN SAĞLIĞINA VERDİKLERİ ZARARLAR

Kuşların bu güne kadar tespit edilebilen dışkıları kanalıyla 60’a yakın zararlı mikrop taşıdıkları ve yayılmasına sebep oldukları bilinmektedir.

Bunun yanı sıra 50’ye yakın ektoparazit de taşı-maktadırlar.

KUŞLAR NASIL KOVULU ?

Bu kadar geniş kullanım alanında basit cihazlar ve bilimsel olmayan yöntemlerle sonuç elde etmek mümkün değildir. Kuş cinsleri ve etkilendikleri sesler bölgelere göre de farklılıklar göstermektedir.

Kuşları istenmeyen bölgelerden uzak tutmak için gereken yöntemler genelde bilinmekte ancak hangi kuşun nelerden etkilenip uzaklaşacağı tamamen bilimsel ve deneysel araştırma sonuçlarından elde edilebilir. Bilimsel olarak insan kulağının duyabileceği sesler ortalama 20 ile 20.000 Hz arasındadır. Ayrıca en önemli husus kullanılacak alanlara göre cihazların kapasitelerinin uygun olması gerekmek-tedir.

ÖNCELİKLE TESBİT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

•             Ülkemiz şartlarının göz önüne alınması önemlidir.

•             Hangi alan (metre kare) için hangi güçte cihaz gerekli?

•             Hangi kuş türleri için hangi kaçırıcı sesler gerekli?

•             Hangi alanlarda sonik, hangi alanlarda ultrasonik ses daha tesirli olur?

•             Cihazlar hangi şartlarda görev yapacak?

•             Kapalı, yarı açık, açık alanlarda ?

•             Her türlü hava/tabiat şartlarında ?

KUŞ KARIRAN CİHAZADA DOĞRU SEÇİM DOĞRU SONUCA GÖTÜRÜR  SONİK SES DALGASI NE DEMEKTİR ?

•             İnsan kulağının duyduğu ses ve titreşime sonik ses denir.

•             İnsan kulağının duyabileceği sesler 20 - 20.000 Hz (20 kHz) arasındadır. 20 Hz’nin altındaki sesler infrasonik, 20.000 Hz’nin üzerindeki sesler ultra-sonik’tir. Elektromanyetik dalgaların frekansları ise elektrik için 1 Hz’ nin altında, alfa ışımaları için ise 1023 Hz’nin üzerindedir.

•             Bu aralıkta kalan AM radyo dalgaları 550 - 1.700 kHz, FM radyo dalgaları 88 - 108 MHz,

•             ışıksa 4.1014 - 7,5.1014 Hz arasındadır.

ULTRASONİK SES NE DEMEKTİR?

20.000 Hz (20 kHz) nin üzerindeki sesler (ses dalgaları) ultrasonik olarak adlandırılır. Kuş, hayvan, haşere kovucu cihazlar genelde en fazla 65 – 70 kHz olarak üretilmektedir. Frekans saniyede geçen titreşim sayısıdır ve birimi hertz’dir (Hz). Konuşma sesi aralığı da 500 - 2000 Hz arasında değişir. Uluslararası standartlara göre, işitme sistemine zarar veren (sürekli) gürültü düzeyi 100 - 10.000 Mhz ve 85 dB düzeyidir.

SES ŞİDDETİ DESİBEL

Ses şiddetinin birimine desibel denir. Desibel (dB), belirli bir referans güç ya da miktar seviyeye olan oranı belirten genelde ses şiddeti için kullanılan logaritmik ve boyutsuz bir birimdir.

Ses seviyesindeki değişimin ölçümü ve ifadesinde kullanılır. 0 dB referans seviyesi insan işitme sınırını ifade eder.

dB bir logaritmik işlemin sonucunda oluşur, temelde iki ayrı değerin birbirine oranıdır. Bu oran güç, ses basıncı, voltaj, akım, şiddet vb. birimler için geçerli olabilir.

KUŞ KOVUCU SİSTEMLERDE  KURUMSAL ÇÖZÜMLERİ   SES ŞİDDETİ DESİBEL?

Desibeller logaritmik olarak artar ve azalır. Bu şu anlama gelir. 20 dB, 10 dB’den 10 kat daha şiddetlidir. 30 dB, 10 desibelden 100 kat daha şiddetlidir. Kişinin sessiz bir ortamda 1,5 metreden günlük konuşmaları anlamakta

güçlük  çekmeye  başladığı  sınır  gürültü  düzeyi  olarak

kabul edilebilir. Bu sınır 500, 1000 ve 2000 Hz frekanslarda ortalama 25 dB değerine karşılık gelmektedir.

Desibel insan kulağının işitebildiği en küçük ses şiddetidir.

Fısıltı sesi                        30 dB

Konuşma sesi    40-         60 dB

Bağırma sesi      80-         90 dB

Uçağın kalkışı     120-140 dB

Tüfek patlaması 130 Db (yakın Mesafe)

KUŞ TÜRÜNE GÖRE ETKİLİ KUŞ KACIRAN CİHAZ FREKANSLARI             

Bugüne kadar ülkemizde kuşların ekili veya bulun-masını istemediğimiz alanlardan uzaklaştırılması için bilimsel çalışmalar yapılmamakla birlikte merdiven altı imalatlarla kuş kovduğu söylenen elektronik cihazların da fonksiyonlarını tam yapma-dıkları bilinmektedir.

KOVMATİK olarak ürünlerimizi yukarıda belirtilen kriterlere göre üretmekteyiz.

KOVMATİK KURUMSAL KUŞ ÇÖZÜMLERİ   HER TÜRLÜ HAYVAN KOVUCU CİHAZLARIMIZ MEVCUTTU

KUŞ KOVUCU CİHAZLARLA BİRLİKTE SÜRÜNGEN, KEMİRGEN, UÇUCU HAŞERELER VE VAHŞİ HAYVANLAR İÇİN CİHAZLARIMIZ DA MEVCUT OLUP KURUMSAL ÇÖZÜMLERİNİZ İÇİN BİZİ ARAYINIZ.

KUŞ KACIRAN ÜRÜNLER KONUSUNDA TÜRKİYEDE UZMAN ŞİRKETLER KİMLER DİR ? 

2BE SATINALMA HİZMETLERİ DANIŞMANLIK VE DIŞ TİCARET A.Ş.

Cumhuriyet Mah. Cumhuriyet Cad. Bey Center Plaza,

Kat: 10 D: 74 (Beylikdüzü Mevkii)

34515 Esenyurt / İSTANBUL

Tel: 0850 390 12 21          Fax: 0212 416 61 73

Web: www.2be.com.tr                E-posta: info@2be.com.tr

2be Satınalma A.Ş.’nin tescilli markasıdır.

Web: www.kovmatik.com          E-posta: info@kovmatik.com