E-Çok Ucuz
  BİZİ ARAYIN
  ONLİNE SATIŞ
kuşlarla etkili mücadele şekillerinde kuş file uygulaması

kuşlarla etkili mücadele şekillerinde kuş file uygulaması

KUŞ KONTROL YÖNTEMLERİ VE GEREKLİLİK ?     kuş ağ uygulaması

Kuşlar, doğamızın essiz güzelliklerinden biri olu doğa dengesini koruyan bir canlıdır. Her ne kadar doğanın kendine özgü eşsiz canlıları olsalar da, yaşam alanlarının  alışkanlıkları insanlarla  kesiştiği andan itibaren;  insan hayatı üzerinde olumsuz birçok etki yapmaya başlamasıyla birlikte, kuşlarda mücadele edilmesi gereken canlılar  sınıfına girmektedir.

Kuşlar LA İNSAN YAŞAMININ 3 ÖNEMLİ NOKTASI

1.YAPILAR, TARİHİ ESERLER VE BİNALARDA  - Kirlilik        :

Kuşların Bıraktığı  dışkılar kötü görüntüsünün pis koku yanı sıra zamanla kazandığı asit özelliğiyle binanın boya ve sıvasında çürümelere, yağmur suyu giderlerinin tıkanmasına ve çatıları önlenemez hasarlara neden olmakta buda  bina bakım ve temizlik maliyetlerini arttırırlar.

Bacalar,  Havalandırma boşluklarında, denizliklerde pervas altlarında  yuvalanan güvercinler ciddi problemlere yol açabilirler. Kuş Kontrol’  ürünleri ile tüneme ve yuvalanma engellenerek binalardaki kuş problemleri ortadan kaldırılabilir.

2. KUŞLAR ve  İnsan Sağlığı &Gıda Güvenliği:

Kuşlar, Allerjik Alveolitlere bağlı allerjantlar ve aşağıdaki hastalık taşıyan organizmalar ile insan sağlığını tehdit etmektedirler.

Ornithosis  (Chlamydia psittaci): Doğrudan kuşlardan insana geçen bir mikroorganizmadır.

Cryptococcus Neoformans  ve Histoplasma Capsulatum: Kuş dışkılarında oluşan bir mantar türüdür. Hassas bünyeli kişilerde ölümcül hastalıklara neden olur.

Campylobacter SPP,

Eschericia Coli 0157, kuş kondurmaz tel

Listeria SPP,

Salmonella SPP,

Vibrio Cholerae                     

Kuşlar tarafından taşındığı bilinen bu mikroorganizmalar ve dışkılarında bulunan bakteriler su kaynaklarına ve doğrudan gıdaya bulaşmak sureti ile  ciddi gıda zehirlenmelerine neden olurlar.

Kuşlar ; Özellikle gıda üretim ve işletmelerinde kemirgenler veya diğer haşere türleri kadar risk içerirler.

Sıçak mevsimlerde , kuş dışkıları kuruyarak toz haline dönüşür ve rüzgarla birlikte  insanlar tarafından teneffüs edilebilir, açık pencerelerden binaların içlerine girebilir. Bu kurumuş partiküller solunum yolları ile ilgili ciddi problemlere neden olabilir.

3. Kuş ların İnsan Güvenliği etkisi:

Kuş dışkısı ıslak zeminde çok kaygan olduğundan insanlar için risk oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra  yuvalar ve diğer atıklar,  bacaları ve su gider borularını tıkayarak yangın, gaz zehirlenmesi, su basması gibi riskleri oluşturmaktadır. Ayrıca, haşere istilasının doğrudan kaynağıdırlar ki mücadelesi uzun zaman almakta ve pahalıya mal olmaktadır.

KUŞ KONTROL YÖNTEMLERİ:

Kuşlarla mücadele, diğer haşere mücadele yöntemlerinden oldukça farklıdır. ‘’ Kuş kontrol’’ çalışmasının başlıca prensibi, zararlı olarak kabul edilen türün veya popülasyonun, istenmeyen alandan uzak tutulmasından ibarettir.

Bu amaçla tasarlanmış farklı kontrol metotları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

Sonik ve ultrasonik kuş kovucular, Lazer kovucular ve görsel kovucuların yanısıra;

Kovmatik olarak ; Yukarıda anlatılan yöntemler tamamı uygulanabilmektedir. Bırd-x Kuş kovucu cihazlar yanısıra  fiziksel engelleme yöntemi olan kuşkonmaz ve kuş ağı uygulamalarını öncelikli olarak kullanmaktadır. Edindiğimiz tecrübe doğrultusunda görsel veya sesli kovucuların etkilerinin fazla olmadığını dolayısıyla kalıcı ve uzun vadeli çözümlerin asıl olarak ‘’yalıtım’’ amaçlı çalışmalar olduğunu bilmekteyiz.

Kimyasal maddelerin temini ve kullanımı yasal yaptırımlarla sınırlıdır, uygulama alanı fazla değildir.

Canlı yakalama tuzakları, genel kontrol amaçlı olarak uygulanmaz.

Kuş kontrol çalışmasını,  yapıldığı alanlara göre aşağıdaki gibi sınıflandırabiliriz:

Endüstriyel Kuş Kontrol                 : Fabrikalar, depolar gibi alanlarda kuş yuvalanmasının veya tünemesinin önlenmesini amaçlar. Kuş türüne ve popülasyonun yoğunluğuna bağlı olarak yukarıda sayılan yöntemlerden biri veya birkaçı birlikte kullanılabilir.

Kentsel Kuş Kontrol                       : Genellikle şehirlerde, binalar üzerinde yuvalanan ve tüneyen kuş türlerine karşı uygulanan kontrol yöntemidir. Güvercinler başta olmak üzere martılar, kargalar, kırlangıçlar hedef türlerdir.

Tarımsal Kuş Kontrol                     : Çeşitli tarım alanları, tarlalar, bahçelerde, ürünlere kuşlar tarafından zarar verilmemesi için uygulanır.   

Firmamız tarımsal alanda faaliyet göstermemektedir. Bunun yanında 10 yılı aşkın bir süredir gerek endüstriyel mekanlarda gerekse kentsel alanlarda birçok proje tamamlamıştır.

ÜRÜNLERİMİZ:

KUŞKONMAZ ( Kuş tüneme engelleyici Şişler) Kuş teli

Güvercin, martı, serçe ve kırlangıç gibi insana yakın yaşayan ve binalar üzerinde yuvalanan kuşların engellenmesinde oldukça kullanışlıdır.

Polikarbonat zemin ve paslanmaz çubuklardan yapıldığından uzun ömürlüdür, güneş, yağmur, sıcak, soğuk gibi dış etkenlerden etkilenmez. 33 cm uzunluğunda, kullanılacak alanın genişliğine göre 5cm’den 20 cm’ye kadar genişlikte farklı modellere sahiptir.

KUŞ AĞI  (Kuş Filesi)

Kuşların bina, yapılar ve eserler üzerinde ve içinde tünemelerini , yuvalanma ve konmalarını  engellemek amacıyla kullanılmaktadır.  Polietilenden (HDPE) düğümlü olarak imal edilmiştir.

Hedef kuş türüne bağlı olarak farklı göz açıklıklarında üretimiş ağlar kullanılmaktadır.

Serçe, Kırlangıç, Sığırcık       :19 mm        

Karga, Güvercin,                   :38 veya 50 mm

Martı,                                      :75 veya 100 mmkuş filesi

19 mm ve 50 mm ağın teknik özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir:

 • Kuşa herhangi bir zarar vermez. Etkilidir ve gözle zor farkedilir.
 • HDPE polietilenden imal edilmiştir.
 • Siyah renktedir.
 • Uygulama alanına göre istenilen ebatlarda üretilebilir.
 • Su emme özelliği ve alevlenme özelliği yoktur, kimyasal olarak inert tir.
 • TSE tarafından, yangın güvenliği değerlendirmesi sonucu, ‚‘binalarda inşaat malzemesi olarak kullanılabilir‘‘ deney raporu bulunmaktadır.
 • UV engelleyici madde katkılıdır.
 • Düğümlüdür.
 • Ip çapı 0,8 – 1,0 mm dir.
 • Ağırlığı yaklaşık 70 g/m2 dir,   ( 19 mm göz açıklığındaki ağ için geçerlidir )
 • Ağırlığı yaklaşık 20 g/m2 dir,   ( 50 mm göz açıklığındaki ağ için geçerlidir )

Kuş İpi:

Özellikle güvercin tünemesinde kullanılır. Kuşkonmaza göre daha ekonomik olmasına rağmen işçilik önemlidir. Deneyimli kişilerce uygulanması gereklidir.

Kullanılan çelik ip güvercin pençesinin kavrayamayacağı kadar incedir. Tüneme önleyici olarak kullanılır. Gözle fark edilmesi oldukça zordur, bu nedenle bina estetiğini bozmaz.

Kuş Örümceği:   

Martı ve güvercin tünemesini önlemek amacıyla kullanılır. Çatılarda, silo üzerinde, su deposu ve havalandırma üniteleri üzerinde kullanılabilir. Geniş alanların korunmasında idealdir. 1.5m ve 2.5m çap seçenekleri vardır.

Canlı Yakalama Tuzakları:

Serçe ve güvercinleri yakalanması için kullanılırlar.

kuş kovucu cihazlar